28 May 2022

Tools Catalog

Free access to all programs

Fvlo

...

How to Remove "FLVTO.BIZ" virus (redirect and pop… – Greatis.

Send us your best offer for this Infiniti G37 Sedan. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

Fvlog

Access Google Drive with a free Google account (for personal use) or Google Workspace account (for business use).

FLV to MP3 (Online & Free) — Convertio.

MPU21032 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN KESIHATAN DAN PERPADUAN NAMA PENSYARAH DR.NOR HAYATI FATMI BIN TALIB SESI: 2021/2022 NAMA NO MATRIK MUHAMMAD HADIF HAIQZAT BIN MOHAMAD HAMDAN 23DLH21F1006 MUHAMMAD HARITH BIN ZURITA 23DLH21F1009 HUSSAIN HAWARI BIN FARIQ 23DLH21F1049PENGHARGAAN Syukur alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap ilahi kerana telah memudahkan kami rakan sekerja menyiapkan tugasan efolio yang bertajuk Kesihatan & Perpaduan dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Terima Kasih yang tidak terhingga daripada kumpulan kami. Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami iaitu Dr.Norhayati selaku pensyarah penghayatan etika dan peradaban kerana banyak membimbing kami dan membantu kami dalam menyiapkan tugasan Efolio ini mengikut kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh kumpulan kami. Selain itu, ucapan syabas dan tahniah kepada ahli kumpulan kami kerana telah memberi kerjasama yang baik dalam menyiapkan tugasan ini. Di samping itu, tidak ketinggalan ibu-bapa yang mendorong kami dan memberi pendapat dan idea yang bernas untuk kami letakan dalam tugasan kami. Akhir sekali, ucapan terima kasih diberikan kepada semua yang turut membantu kami dalam menyiapkan tugasan Ini sama secara langsung mahupun tidak langsung, kami amat-amat menghargai segala bantuan, mungkin tanpa dorongan Daripada semua orang kami tidak dapat menjayakan tugasan efolio ini, dan kami terharu atas jasa baik semua orang. Sekian, terima kasih. iISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT PENGENALAN 01 KESIHATAN DAPAT MEMUPUK PERPADUAN 02 KEMPEN ATAU PROGRAM YANG BERKAITAN DENGAN KESIHATAN 03 KEBAIKAN & KEPENTINGAN MENJAGA KESIHATAN 04 – 06 KEBURUKAN & KESAN TIDAK MENJAGA KESIHATAN 07-09 KESIHATAN ROHANI 10 PERPADUAN PADA HARI INI 11 KEBAIKAN MENJAGA PERPADUAN & KEBURUKAN TIDAK MENJAGA PERPADUAN 12-14 PANDEMIK COVID-19 15- 18 KESAN TERHADAP KESIHATAN JIKA TIADA PERPADUAN ANTARA RAKYAT 19 KEBERSIHAN DAPAT MEMUPUK PERPADUAN 20 KESIMPULAN & RUJUKAN 21 -22PENGENALAN MAKSUD KESIHATAN MAKSUD PERPADUAN • Definisi bagi kesihatan, menurut WHO, kesihatan • Perpaduan ditakrifkan sebagai hubungan adalah keadaan yang sempurna, sihat dari segi erat atau bersifat toleransi yang fizikal, mental, rohani dan sosial. diwujudkan secara sengaja dalam kalangan • Kesihatan fizikal merangkumi tujuh aspek iaitu kaum dan etnik yang berbeza untuk sihat dan sempurna tubuh badan, keadaan dalam dan persekitaran rumah yang bersih dan teratur, mencapai matlamat bersama secara jujur keadaan alam sekeliling yang tidak menjejaskan dan ikhlas. Dalam kata lain perpaduan hidupan, tempat tinggal yang sempurna, adalah proses menyatupadukan pemakanan yang seimbang, bekalan air yang seluruh masyarakat untukmembentuk satu bersih, dan udara yang bersih. identiti dan nilai bersama serta perasaan • Kesihatan mental dan rohani merangkumi empat cinta dan banggakan negara. Perpaduan bidang utama iaitu daya pemikiran dan sikap yang positif, dapat menyesuaikan diri dengan keluarga, tidak akan tercapai jika ada segelintir rakan sebaya dan masyarakat, ada perasaan kasih pihakyang cuba untuk menjadi batu api dan dan sayang, dan ada rasa penerimaan, menyemarakkan lagi isu perkauman penghargaan dan bersyukur. dikalangan kaum di Malaysia. • Kesihatan sosial pula adalah perhubungan yang baik dengan ahli keluarga, rakan sebaya, jiran dan 01 juga masyarakat setempat.KESIHATAN DAPAT MEMUPUK PERPADUAN • Kesihatan dan perpaduan dapat dikaitkan dengan kerjasama antara organisasi dalam bidang kesihatan dalam memastikan masyarakat dengan tidak membezakan agama,bangsa dan kaum bagi memastikan kita semua dapat mengecapi kehidupan bermasyarakat yang aman dan harmoni.Seterusnya,untuk membina perpaduan yang kukuh antara masyarakat ialah tiada dekriminasi dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada semua kaum tanpa wujud isu perkauman.Selain itu,kerajaan juga perlu memainkan peranan supaya semua servis kesihatan diberikan sama rata kepada seluruh kaum di Malaysia dan kerajaan juga boleh mengadakan kempen atau program yang berkaitan dengan kesihatan supaya dapat memepuk semangat perpaduan antara 02 masyarakat.KEMPEN ATAU PROGRAM YANG BERKAITAN DENGAN KESIHATAN ➢Kerajaan perlu mengadakan kempen atau program yang berkaitan dengan kesihatan agar rakyat Malaysia dapat mempelajari dengan lebih mendalam tentang kesihatan dan supaya masyarakat dapat mengeratkan hunbungan antara kaum. ➢Antara contoh kempen atau aktiviti berkaitan dengan kesihatan ialah kempen derma darah.Tujuan utama kempen ini diadakan adalah untuk membantu masalah kekurangan bekalan darah di hospital seluruh negara..Dengan mengadakan kempen ini perpaduan antara masyarakat akan terwujud. ➢Selain itu terdapat Kempen pinggan sihat Malaysia suku suku separuh adalah salah satu usaha yang dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengajar kita untuk mengamalkan cara pemakanan yang sihat.Kempen pinggan sihat suku suku separuh ni adalah satu budaya makan yang bagus, wajib diamalkan oleh semua peringkat usia 03KEBAIKAN & KEPENTINGAN MENJAGA KESIHATAN 04DAPAT MENGELAKKAN DIRI DARIPADA PENYAKIT BERBAHAYA ▪ Antara kebaikan atau kepentingan apabila menjaga kesihatan ialah kita dapat mengelakkan diri daripada penyakit berbahaya seperti COVID-19 , asma dan penyakit jantung.Ini kerana penyakit berbahaya tersebut bukan sahaja boleh menyebabkan kesakitan yang sedikit malah ia boleh menyebakan kematian.Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia kita haruslah bekerjasama untuk membendung masalah ini dengan menjaga diri dengan baik supaya negara kita selamat dan harmoni. 05DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN SELESA ▪ Selain daripada dapat mengelakkan diri daripada penyakit berbahaya kita juga dapat melakukan aktiviti dengan selesa tanpa sebarang penyakit apabila kita sudah menjaga kesihatan dengan baik.Dengan itu kita dapat melakukan aktiviti dengan keluarga dan masyarakat tanpa masalah.Antara contoh aktiviti yang kita dapat lakukan ialah gotong royong,beriadah dan melancong bersama keluarga.Apabila kita melakukan aktiviti ini kita juga dapat mengeratkan lagi hubungan dan perpaduan antara keluarga dan masyarakat di Malaysia.Oleh itu kita hendaklah menjadikan amalan menjaga kesihatan diri ini sebagai kewajipan setiap masyarakat di Malaysia dan diperatikkan dengan sebaik mungkin. 06KEBURUKAN & KESAN TIDAK MENJAGA KESIHATAN 07ORANG DISEKELILING KITA TIDAK BERASA SELESA Apabila kita tidak menjaga kesihatan dengan baik kita akan menghidap pelbagai penyakit dengan itu orang di sekeliling tidak akan berasa selesa apabila kita melakukan aktiviti di luar. Selain itu, kita juga akan menyusahkan orang disekeliling kita , hal ini kerana mereka akan membantu kita ketika kita diserang penyakit. Disamping itu, apabila kesihatan tidak terjaga risiko ditimpa penyakit amat tinggi dan apabila kita sering ditimpa penyakit kita akan mengeluarkan kos rawatan yang tinggi bagi menyembuhi sakit yang kita alami.Wal hal wang itu boleh digunakan pada masa yang akan datang tetapi kerana kita tidak menjaga kesihatan, wang itu terpaksa kita gunakan.Oleh itu kita sebagai rakyat Malaysia kita haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat supaya kita dapat melakukan aktiviti di luar dengan selesa tanpa sebarang kerisauan tentang orang di sekeliling dan ia juga dapat melahirkan masyarakat yang aktif dan proaktif apabila kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. 08MENGGUNDANG PELBAGAI JENIS PENYAKIT YANG BERBAHAYA Antara keburukan dan kesan jika kita tidak menjaga kesihatan ialah boleh mengundang pelbagai jenis penyakit yang merbahaya, seperti darah tinggi, sakit jantung, COVID-19, kencing manis, dan sebagainya. Bukan itu sahaja, badan akan menjadi lemah ataupun tumbesaran terbantut pada kanak kanak yang sedang membesar dan akan berlaku penambahan berat badan dan pengurangkan berat badan secara tidak sihat.Hal ini demikian kerana tidak mengamalkan gaya hidup sihat dan pengambilan makanan yang tidak mengikuti piramid makanan yang dinasihatkan. Penyakit ini juga boleh membawa kepada kematian jika tidak dicegah.Oleh itu kita mestilah menjaga kesihatan diri supaya hidup kita terhindar daripada pelbagai penyakit. 09KESIHATAN ROHANI • Manusia mempunyai rohani. Kita perlu mengetahui siapa diri kita dan mengapa kita dijadikan. Memiliki kerohanian yang sihat membolehkan kita menjalani kehidupan seharian secara memuaskan lagi bermakna. Bagi sesetengah orang kerohanian memberi maksud mempercayai Yang Maha Kuasa dan kehidupan di hari kemudian. Ini memberi kesan kepada kekuatan dalaman, ketenangan, keselesaan dan perasaan kasih sayang. Kesihatan rohani juga mendekatkan seseorang kepada Yang maha Pencipta dan alam semesta. • Apabila seseorang mempercayai kerohanian mereka akan memperoleh ketenangan hal ini dapat menyumbang kepada kesejahteraan jiwa dalam diri. Memepercayai tentang kewujudan tuhan dapat menjadikan seseorang itu sentiasa bersyukur, bertawakal, dan redha akan takdir hidupnya. Selain itu, sesorang itu akan bersyukur dikala mereka tenang dan bahagia dan dikala duka mereka akan meluahkannya kepada sang tuhan yang maha kuasa. Ini dapat mengembalikan diri mereka menjadi lebih baik dalam kehidupan seharian. • Oleh itu, kita dilarang untuk menyombongkan diri kepada sang pencipta, dengan merasakan diri kita paling berkuasa, ini dapat membuatkan perasaan seseorang itu bercelaru dan tidak tenteram. 10PERPADUAN PADA HARI INI • Kita sudah sedia maklum bahawa di negara kita terdapat pelbagai bangsa dan kaum. Ini dipanggil masyarakat majmuk, Pembentukan masyarakat majmuk di negara kita bermula pada abad ke-19 kesan daripada kolonielisme. Pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk Tanah Melayu adalah berbangsa Melayu. Namun pada pertengahan abad ke-19 kedatangan kaum cina dan india secara beramai-ramai ekoran dasar liberal inggeris telah mengubah kependudukan asal Tanah Melayu. Di Malaysia terdapat pelbagai suku kaum dan etnik. Kaum utama ialah terdiri daripada kaum melayu, cina, dan india. Manakala terdapat 80 kaum etnik di Malaysia timur iaitu di Sabah dan Sarawak seperti kaum iban, kadazan dusun, bajau, murut , Melanau dan sebagainya. Ini telah menjadikan masyakarat Malaysia hidup dalam keperpaduan berbilang kaum. Selain itu, kita juga dapat mengenal budaya, adat resam dan agama yang terdapat pada sesebuah kaum. Hal ini menjadikan kita lebih berpengetahuan kehidupan sesebuah kaum sekaligus menjadikan kita seorang yang beretika dalam kehidupan. Untuk mengekalkan perpaduan di negara kita, kita perlulah bersatu padu seperti pepatah melayu “Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh” dan menjaga sensitiviti antara kaum. 11KEBAIKAN MENJAGA PERPADUAN & KEBURUKAN TIDAK MENJAGA PERPADUAN 12DAPAT HIDUP DALAM KEADAAN AMAN DAN HARMONI • Apabila menjaga perpaduan, masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Dengan cara setiap individu perlu mempunyai sikap toleransi dan bertolak ansur sesama masyarakat. Selain itu, tolong-menolong juga dapat mengeratkan perpaduan diantara masyarakat seperti membantu orang ketika dalam kesusahan tanpa mengira bangsa dan kaum. Seterusnya sama-sama meraikan sesuatu perayaan. Di samping itu, sikap hormat-menghormati amat penting, ini kerana kita perlu menghormati kaum lain seperti tidak menghina atau mempersendakan budaya ataupun agama sesebuah kaum itu. Hal ini sekaligus menjadikan negara kita bertambah maju dan disanjung oleh negara lain. Ekonomi di negara kita juga akan meningkat dan imej negara kita akan terlihat di mata dunia. 13BERLAKUNYA PERPECAHBELAHAN KAUM • Apabila kita tidak menjaga perpaduan, masyarakat akan hidup dalam perpecahbelan kaum. Hal ini akan mengakibatkan berlakunya rusuhan kaum seperti berarak beramai-ramai untuk menunjukan ketidakpuasan hati. Selain itu, masyarakat akan saling benci-membenci antara satu samalain. Sekiranya perkara ini berlarutan kemungkinan akan mengakibat kehilangan nyawa orang yang tidak bersalah. Seterusnya akan mengakibatkan kemusnahan harta benda, hidup menjadi kacau bilau dan negara menjadi tidak teratur. Di samping itu, ekonomi Negara akan terhenti serta-merta menjadikan sesebuah negara itu merosot dan muflis. Kita boleh berlajar daripada kesilapan kita yang lalu iaitu Peristiwa 13 Mei 1996 yang pada ketika itu negara kita menghadapi rusuhan kaum yang amat dahsyat. Sebagai rakyat Malaysia kita perlu sedar bahawa menjaga perpaduan adalah amat penting bagi menggelakan terjadinya perkara yang sedemikian dan janganlah kita menconteng arang terhadap imej dan intergriti Negara sebagai negara yang berdaulat dan mengamalkan prinsip demokrasi. 14PANDEMIK COVID-19 • Pada hujung tahun 2019 dunia digemparkan dengan berita penemuan virus baharu iaitu koronavirus yang sedang berlaku secara global berpunca daripada koronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 (SARS-CoV-2). Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di bandar raya Wuhan, Hubei, China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada 11 Mac 2020.Sehingga , lebih daripada kes telah disahkan, dengan lebih daripada kematian disebabkan oleh COVID-19. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza, melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Ia dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala, walaupun penyebarannya mungkin walaupun sebelum gejala muncul. Masa antara pendedahan dan permulaan gejala biasanya lima hari, tetapi mungkin berkisar antara dua hingga empat belas hari. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak nafas.Komplikasi mungkin termasuk radang paru-paru dan sindrom kesukaran pernafasan akut.Ia juga boleh mengakibatkan kematian. 15CARA MENGATASI WABAK COVID-19 • Cara mengatasi wabak covid-19 ini ialah dengan menjaga jarak antara idividu dengan individu yang lain. Selain itu, sering memakai pelitup muka ketika berada diluar rumah,kita juga perlu kerap mencuci tangan dengan bersih mengikut langkah-langkah yang telah disyorkan oleh pakar kesihatan. Seterusnya, tidak pergi ketempat yang ramai orang dan berisiko tinggi, seperti di majlis-majlis, rumah terbuka dan perhimpunan awam. Disamping itu, negara kita telah mewajibkan keatas setiap individu untuk mengambil suntikan vaksin. Terdapat beberapa suntikan vaksin yang diluluskan oleh kerajaan serta para ulama untuk memastikan ianya halal ataupun tidak. Antara jenis vaksin yang terdapat di negara kita ialah Pfizer (Amarica),AstraZeneca (United Kingdom), dan Sinovac (China). Kini terdapat suntikan yang kedua kepada seluruh rakyat malaysia bagi melengkapi dos penerimaan suntikan vaksin. Akhir sekali, jika terdapat gejala pastikan diri dikuarantinkan selama 14 hari bagi memastikan diri dalam keadaan yang sihat ataupun tidak dan membuat SWAB test. Jika seseorang itu telah menerima dua suntikan vaksin ini dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit covid-19. 16HIDUP DIDALAM NORMA BAHARU • Pada ketika ini seluruh dunia terpakasa menerima perubahan norma baharu dalam kehidupan mereka termasuk negara Malaysia. Antara norma baharu yang dilaksanakan di negara kita ialah penutupan sekolah, ini menjadikan semua pelajar dan guru akan membuat sesi pembelajaran diatas talian, seperti menggunakan google meet, zoom, dan Webex. Hal ini memberi kebaikan dan keburukan kepada kita. Antara kebaikan yang boleh kita ambil ialah kita lebih mahir dalam menggunakan teknologi maklumat dan keburukannya ialah jika sesorang mengalami masalah internet ianya agak sukar untuk belajar. Selain itu, norma baharu yang dilaksanakan ialah mematuhi sop yang telah ditetapkan seperti keluar rumah hendaklah memakai pelitup muka (mask) dan jika ingin memasuki gerai ataupun sesebuah tempat kita perlu mengimbas Qrcode didalam Mysejahtera. Seterusnya, ialah sukar untuk merentas negeri mahupun daerah jika sesuatu tempat itu berisko tinggi. Hal ini banyak mengubah cara hidup kita yang dahulu dan sekarang. Sebagai rakyat Malaysia kita perlu mematuhi dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan bagi memastikan kita sentiasa dalan keadaan yang sihat, kita juga perlu menerima norma baharu ini bagi terus hidup dalam kekanggan covid-19. 17KESAN TERHADAP NEGARA • Pandemik covid-19 telah memberi kesan terhadap seluruh negara termasuklah negara Malaysia. Antara kesan terhadap negara kita ialah dari segi ekonomi, pada Ketika ini negara kita mengalami kejatuhan ekonomi yang teruk ini kerana kita terpaksa menghentikan segala perdagangan, penjualan dan pergerakan untuk memastikan virus covid- 19 tidak merebak ke negara lain, begitu juga dengan negara lain, mereka terpakasa menghentikan perdangangan mereka. Selain itu, kes penambahan semakin meningkat ini dapat melemahkan barisan hadapan negara untuk menjaga negara, seperti barisan kesihatan. Negara kita juga kekurangan tempat penempatan pesakit covid-19. selain itu, kekurangan kemudahan rawatan ini juga memberi impak kepada negara untuk mengatasi masalah ini. Akhir sekali, pembelian panik, ini kerana semua orang memikirkan bekalan makanan semasa melakukan perintah berkurung, ini menjadikan keadaan lebih buruk kerana akan berlakunya pergaduhan semasa membeli dan tanpa disedari virus ini boleh merebak kepada mereka. Oleh itu, kita perlulah mengikuti arahan yang diberikan oleh kerajaan supaya keadaan lebih teratur dan mudah diuruskan. 18KESAN TERHADAP KESIHATAN JIKA TIADA PERPADUAN ANTARA RAKYAT • SIKAP MEMENTINGKAN DIRI • ASPEK SOSIAL DALAM MASYARAKAT Sering kali kita dapati terdapatnya segolongan Memang tidak dapat disangkal bahawa komunikasi dua masyarakat yang sanggup menggadai prinsip politik, hala yang baik antara masyarakat berbilang kaum ekonomi, keadilan dan perikemanusiaan demi merupakan antara cabaran besar yang perlu dihadapi. Hal kepentingan diri. Contohnya, sesetengah rakyat ini demikian kerana tanpa komunikasi yang baik di antara yang tidak memberi kerjasama yang baik untuk rakyat dan kesepakatan dapat menjejaskan kejayaan mematuhi perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) semasa berlakunya wabak virus sesuatu program kesihatan seperti Bulan Sukan Negara jangkitan COVID-19. Sebagai contoh, rakyat lebih dilaksanakan. Contohnya, di dalam sesebuah komuniti yang suka mengikut kehendak mereka untuk keluar terdapat masyarakat yang berbilang kaum mempunyai sesuka hati dan tidak mengikut prosedur yang telah komunikasi yang kurang baik sesama kaum akan ditetapkan tanpa mengambil berat tahap kesihatan mewujudkan jurang antara satu sama lain dan sekaligus orang lain. Hal ini diperkatakan demikian kerana menyukarkan kita untuk bersepadu ketika melakukan kita akan mengeruhkan lagi keadaan sekaligus meningkatkan bilangan kes COVID-19 tersebut perancangan aktiviti sepanjang Bulan Sukan Negara. Selain melalui sentuhan dan tiada jarak antara rakan itu, kesihatan sangat memerlukan komunikasi dua hala apabila bertemu. antara satu sama lain terutamanya ketika merawat, melawat dan melakukan pembedahan kepada pesakit. 19KEBERSIHAN DAPAT MEMUPUK PERPADUAN Sudah semestinya kehidupan berjiran seringlah mendengar mengenai kebersihan persekitaran taman ataupun perkampungan agar masyarakat dapat hidup dengan selesa dan nyaman. Didalam Islam sudahpun dijelaskan bahawa kebersihan separuh daripada iman, nilai kebersihan yang rendah boleh memecahbelahkan perpaduan kaum di Malaysia. Keadaan persekitaran yang kotor sehingga menyebabkan air bertakung selain bau busuk yang menarik perhatian haiwan liar akan mendatangkan masalah kesihatan kepada penduduk masyarakat yang hidup berjiran. Isu pembuangan sampah merata-rata akan membawa kepada peningkatan kes aedes. Selain itu, sampah yang bersepah juga akan menarik perhatian haiwan liar termasuk ular dan tikus yang akan mengundang masalah kesihatan serta keselamatan penduduk sekitar. Seterusnya, menjadi tanda tanya tanggungjawab siapakah untuk memastikan kebersihan dan keselamatan penduduk persekitaran, bermulanya tuding menuding jari antara penduduk yang akan menghancurkan perpaduan negara. Seharusnyalah pihak berkuasa mengambil inisiatif dalam memastikan perpaduan negara kita terjamin dengan mengadakan kemudahan awam. Contohnya, menyediakan tempat pembuangan sampah yang betul supaya dapat diambil oleh lori pengangkutan sampah. Aktiviti gotong-royong mestilah diadakan sekali-sekala agar tempat persekitaran menjadi lebih bersih dan kemas. Aktiviti ini juga dapat memupuk semangat perpaduan diantara kaum dengan bekerjasama dan berinteraksi sesama sendiri tidak kira umur, bangsa dan agama. 20KESIMPULAN Kesimpulannya sektor kesihatan dapat memupuk dan mewujudkan semangat perpaduan yang utuh dan teguh antara masyarakat. Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Walaupun terdapat beberapa cabaran dan rintangan tetapi negara Malaysia tetap dipandang tinggi oleh negara-negara lain mengenai perpaduan negara kita. Haruslah kita mempertahankan serta mengekalkan apa yang ada di negara kita demi kemakmuran negara Malaysia pada masa hadapan. Dengan adanya perancangan yang teliti, usaha yang gigih dan strategi yang lebih berkesan dan dilaksanakan bagi mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai ke arah status negara maju. Memetik daripada percakapan bekas perdana menteri Amerika iaitu Barack Obama yang menyatakan "tidak kisahlah pembangunan, tidak kisahlah pemodenan, tetapi pada akhirnya semuanya terletak pada rakyat untuk besatu padu dalam apa jua keadaan demi memajukan sesebuah negara tersebut untuk melahirkan negara yang berkualiti dalam perpaduan". 21RUJUKAN • • • e/ 22. FLV is a Flash compatible video container that is used in several online video and audio streaming sites. Although it is viewed in web browser using adobe flash player, many other players also support FLV files. It has a header. It follows the similar format that a flash extension () uses to store video and audio data.

Fvlot convert to mp3

These cookies are necessary for the Spotify service to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.

Flvto mais recente, mais seguro, verdadeiramente melhor.

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. Please enable Cookies and reload the page. Like this Infiniti G37 Sedan or know someone who might like it? Share it!.

Fv logo

Flvto YouTube Player is an advanced app that aims to expand your overall YouTube experience. It’s a perfect player for watching your favourite videos.This small player allows you to discover new artists and music, browse top charts songs and perform fast search for thousands of music videos for free!.

FVLO | Fried Drexler (@feevaleo) • Instagram photos and videos.

MP4, also known as MPEG4 is mainly a video format that is used to store video and audio data. Also it can store images and subtitles. Normally it is used to share videos over internet. MP4 can embed any data over private streams. Streaming information is included in MP4 using a distinct hint. Frame_2,{display:none}{background-color:#fff;box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,.2),0 2px 7px rgba(0,0,0,.12),0 4px 5px rgba(0,0,0,.14);box-sizing:border-box;font-size:14px;height:253px;left:50%;max-width:343px;min-width:300px;padding:30px 40px;position:absolute;text-align:center;top:0;transform:translateX(-50%);z-index:99999}{background-color:#4679c9;border:none;border-radius:2px;box-sizing:border-box;color:#fff;cursor:pointer;font-size:14px;padding:7px 10px;min-width:104px;margin-top:18px}{color:#303030;font-size:16px;font-weight:700}{color:#eb5757;margin-top:10px}.bell_small svg{margin:0 2px;width:26px}{align-items:center;display:flex;flex-direction:column;margin-bottom:10px} svg:last-of-type{margin-left:-18px;margin-top:-50px}{margin-top:30px;position:relative}{background:#219653;border-radius:21px;display:flex;height:30px;justify-content:space-between;overflow:hidden;position:relative} span{margin:auto}{align-items:center;background:#eb5757;display:flex;justify-content:center;width:30%}{background:#eaeaea;border:1px solid #303030;border-radius:2px;display:flex;color:#303030;justify-content:center;width:172px;height:44px;align-items:center;position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translateX(-50%) translateY(-50%)} svg{margin-right:10px} Click Allow To View The Results ViewYou Won’t Be Disappointed By The Next PollStay in touch70%30%OKSign up for our notifications!Support us by signing up for our notifications. Receive special offers and other various news from and our partners.

Flowers

First Light Optics – Suppliers of Astronomy telescopes, binoculars and accessories from Skywatcher, Celestron, Meade, William Optics, Atik, Imaging Source, Starlight.

FLV to MP4 | CloudConvert.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store. Please stand by, while we are checking your browser. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Fvloja

Wood RPG/R4 is based on the same concepts as the AceKard/AKAIO design, which gave it lots of fame during its early years of development. The original R4 (the first and only legitimate R4) ended up getting some development done for it and we ended up getting what we call Wood R4. Wood RPG/R4 rocks a ton of neat features that most general kernels.

EOF.

Please contact me about this Infiniti G37 Sedan.

Fvlock

*NEW WORK* off the upcoming “ALL THIS AURA” EPMusic Producer: Vader the VillainDirector: Marleaux DesireAllThisA + GoodVillainC.

Fvlo
Flvto download

In this article, you are going to discover the 8 best sites like Flvto to convert your video file into mp3 format for free. 1. YTmp3. The very top Google search for YouTube to mp3 is YTmp3, Undoubtedly one of the best in the job. Here you can convert YouTube videos into mp3 files (audio) or mp4 (video) for free saving it to your device.

Fvlo – Fvlo

️ [INSTAGRAM LINK]👇.

Vlog

Design – Features a full elastic expandable waistband with zipper and button. Easily pull on and off these pants. There are two side seam front pockets and two back pockets.

Fvlo

Spectacular Spider-Man – S01EP03 – Le purificateur dADN (FR) Cartoon Series. 22:31. The Spectacular Spider-Man – 205 – First Steps [A-T] Audrielle. 21:23. Spectacular Spider Man S02EP04 Le Repere Doctopus (FR) vidéo.

Fvlov

Posted on 2020-07-04 13:15 by Gudo Blaze. 94.3 iFM Ang Idol Kong FM. read more.

Fv logistics

Yrmuhammad123 menerbitkan FLIP E-BOOK KESIHATAN DAN PERPADUAN pada 2021-12-21. Baca versi flipbook dari FLIP E-BOOK KESIHATAN DAN PERPADUAN. Muat turun halaman 1-25 di AnyFlip.

Flvto mp3

The sequin pants have arrived and brought with them a few broken hearts and a sprinkling of outfit envy. No surprises there because with sequin outfits this good, we're already on the lookout for further sparkles. From sequin skirts and wide-leg pants to all out sequin jackets, we've got everything you need to ensure your outfit is one to.

Vlookup

Flvto – Conversor Youtube para mp3 & mp4. Encontrou o Flvto – a grande e antiga tradição do transformador Youtube de plena funcionalidade. E é uma versão mais recente, melhor do que a original, simplesmente porque é mais leve, tem zero redireccionamentos e distracções, e claro que é super rápido e tem ainda mais características do que o Flvto original, como a pesquisa no Youtube e a.